ПАРТИЗА̀НСТВО

ПАРТИЗА̀НСТВО1, мн. няма, ср. Книж. Участие във въоръжена борба, съпротива като партизанин (в 1 знач.); партизанстване. Чувам в просъница почукване на вратата .. Скочих като ужилен и по навик, останал от партизанството, посегнах към пистолета. А. Станоев, П, 26.

ПАРТИЗА̀НСТВО

ПАРТИЗА̀НСТВО2, мн. няма, ср. Остар. Книж. Партизанстване, партизанлък2, партизанщина. — Та тя, неговата [Митка], малка още — намеси се Демирът, — какво ще я бъркате в партизанството. — Синдикатите не са партизанство, бае — пресече го Ангел. П. Спасов, ХлХ, 61-62. — Занятие? — .. — Партизанство, господа съдии. По занятие партизанин. Елин Пелин, Съч. IV, 117. Приятелят ми взе листа от мене и пред очите ми прочете ребуса: "Нашата партия е най-велика." — Хайде — де — е! Ами нали няма да се занимаваме с партизанство? БД, 1909, бр. 1, 1. Тук се внася партизанство. Как така — одеве не го искахте, а сега го приемате... Значи, богат човека, дайте да го вземем на своя страна. Й. Йовков, М, 24-25. Кой въведе в култ демагогията, кой закрепости личния режим в партиите, кой насади партизанството вместо партийността? Ас. Златаров, Избр. съч. II, 170. Сяка партия ище нейното да стане, на нейната да са сбъде... Духът на партизанството преобладава над общежителния дух! Г, 1863, бр. 6, 44. Една от най-действителните причини за прецъфтяването на една държава и за бедността и нищетата на нейните жители е несъгласието и партизанството, което разделя духовете, и нямането на доверие и безопасност. ДЗОИ I (превод), 65-66. Как тъй да бъдат дотам чак заслепени от страстите на властолюбие и партизанство, та си позволяват да проституират и тази светла у народа идея за Съединението. П. Р. Славейков, ПХС, 5.

Списък на думите по буква