ПАРТИКУЛАРИЗА̀ЦИЯ

ПАРТИКУЛАРИЗА̀ЦИЯ ж. Книж. 1. Разделяне, разединяване на цяло на съставните му части.

2. Задоволяване на частни интереси.

— От фр. particularisation.

Списък на думите по буква