ПА̀РТИЯ

ПА̀РТИЯ1 ж. 1. Политическа организация със свой устав, идейна програма и цели, определени обикн. от интересите на дадена обществена група или класа, която се стреми към участие във властта, за да отстоява тези интереси. Аз не съм записан в списъците на никоя партия, но гласувам .. — не само защото ме има в избирателния списък, но е записано в разума ми на свободен гражданин като дълг и воля. П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 18. Броеше се между първенците на града и минуваше за един от местните стълбове на властвуващата по онова време партия. Т. Влайков, Съч. III, 53. — Какво искате, да не би да вляза в партията ви? — попита той. — Смятам, че не бива да стоите настрана. Ем. Станев, ИК I и II, 36. Откак мъж ви зае голяма служба, гледам всичко ви тръгна на добро. Пък и партията му се задържа на власт, та може още по-добре да бъде. Елин Пелин, Съч. IV, 213. Членувам в партия. △ Изключвам от партия. △ Приемам в партия. Ръководство на партия. Опозиционна партия.

2. Разш. Разг. Група хора, обединени от общи интереси, убеждения, цели и задачи или като привърженици на някого или нещо; групировка, части. — Защото може да се намерят хора да се поведат по ума ви, и ще се раздели селото на партии и вече да нямаме мира. Й. Йовков, ПГ, 265. Трансилванският княз имаше силна партия и продължаваше да са защищава срещу турците. С. Бобчев, СОИ (превод), 125. Мюслиманете наскоро ся разподелили на две противни религиозни партии, на сунити.. и на шиити. ВИ, 72. // Остар. Група. Зимата, която наближаваше, побуди Михаила и са върне към Одрин, като остави силни партии войска, за да удържат заловените места. Т. Шишков, ИБН, 240. Няколко деца, като се съберат, разделят се на две тайфи (партии) да играят на палица и чулюк. СбНУ VI, 216.

3. Книж. Обикн. със съгл. или несъгл. определение. Мъж или жена, преценявани като кандидати за женитба; партньор. — Че кой е най-големият изпит за една жена? Да си намери подходяща партия. М. Грубешлиева, ПИУ, 34. Ти беше рядко красиво момиче и при това имаше висше образование. Справедливо беше да очакваш от живота някоя по-богата партия... П. Вежинов, ДВ, 49. Момичето не беше лошо на вид и бащата доста състоятелен рентиер, следователно партията беше добра, но Любомир не харесваше момата. П. Спасов, ХлХ, 155. // Разш. Лице според пригодността му към някаква група, компания, среда. Дали поради това, че не пиех.., скоро почувствувах, че не съм подходяща партия за новите ми "приятели"... Намаляха и любознателността им.. и желанието им да сядат с мене "на чашка". А. Станоев, П, 55.

Държа партия на някого. Остар. Поддържам някого в някаква кауза, мнение. Той не зимаше участие в техните междуособни разпри.. Той не държеше партия ни на младежите, ни на чорбаджиите. Ив. Вазов, Съч. VI, 156. — Тате, ти коя партия държиш? Ив. Вазов, Съч. VII, 93. От една <моята, нашата> партия, съм с някого. Приличам на някого по разбирания, характер или по външен вид. "Огън да ги гори тез чифлици, подивяхме из тез кърища". Тъй ми каза. И тя мисли като мене, Станка е от нашата партия. Й. Йовков, ЧКГ, 178-179. Баща ми, като гледаше един дебелак по телевизията, рече: "Този е от моята партия".

— От фр. parti или рус. партия. — Български книжици 1859, март, кн. 2.

ПА̀РТИЯ

ПА̀РТИЯ2 ж. 1. Музика, ноти, които изпълнява всеки от гласовете, инструментите в многогласно музикално произведение. Като сравнявал едногласните мелодии от пиеските за цигулка и от маршовете.. с отделните гласови партии на черковния хор, Добри Христов разбрал, че красивото многозвучие, което се получавало при хоровото пеене, съвсем не е случайно. Ст. Грудев, ББ, 11. В никоя друга творба на класическата камерна музика четирите партии не са били третирани с такава смела независимост. В. Йонова и др., Б (превод), 121. Тя

[Надя Свиларова] е изнесла с небивал успех ролята на Тоска .. и е пяла с рядко вдъхновение тази тъй трудна драматическа партия. К, 1928, бр. 121, 1. Операта "Момчил" остави трайни впечатления със своя музикален език.., със своята самобитна, красива и динамична оркестрова партия. Т, 1954, кн. 1, 59.

2. Обикн. със същ. за вид игра (шах, карти, тенис). Отделна завършена такава игра. Един майор и един старшина от въздушните войски, закрепили шахматната дъска на колените си, играят ожесточена партия. Н. Тихолов, ДКД, 18. — Хайде бе, агрономе, откога те чакаме! .. — Трета партия [шах] ще почнем с директора, а ти не идеш, та не идеш! Ще ни провалиш заседанието! А. Гуляшки, СВ, 152. Когато се свърши партията, Стефчов пристъпи изведнаж към целта си. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 26. В първия миг не можех да го позная в новия му шикозен костюм.. сивото палто и бели линирани панталони. Като че бе тръгнал някъде на партия тенис. Н. Попфилипов, РЛ, 118. После ще влезе [Корсиканецът] в "Канадският бар".., ще си налее за награда един-два грога.. и ще изиграе с колеги първата партия белот. Б. Райнов, ДВ, 181. Отложена партия шах.

— Лат. partis 'част' през фр. partie или рус. партия. — Български книжици 1859, кн. 2.

Списък на думите по буква