ПА̀РТКОМ

ПА̀РТКОМ м. Остар. Полит. 1. Ръководен орган на комунистическа партийна организация, който се избира от нейните членове; партиен комитет.

2. Сграда или помещение, където е седалището на този комитет. — Ето пак така сновеше ти пред вратата на парткома в университета. От дъното на коридора се зададох аз, натъкмена като за среща. Бл. Димитрова, От, 165.

— Рус. партком.

Списък на думите по буква