ПАРТНЬО̀РКА

ПАРТНЬО̀РКА ж. Книж. Жена партньор (във 2 и 3 знач.); другарка. Боян.. помисли, че трябва да потърси по-сериозна партньорка за своя герой. Л. Дилов, ПБД, 193. Анастас Петров, български танцьор.. със своята партньорка е участвувал в голямата концертна вечер. Р, 1927, бр. 260, 4. Младите мъжки [бобри] са довели своите партньорки в стария дом, а младите женски са намерили място в други домове. Е. Авмрамова, МС, 7.

Списък на думите по буква