ПА̀РТОРГ

ПА̀РТОРГ м. Остар. Полит. Ръководно лице от йерархията на комунистическата партийна система, което има координиращи и контролни функции за подсилване на политическото ръководство. Възложено ми е да отговарям по линия на строителството пред ЦК! — Тоест, как? — Парторг на ЦК! А. Гуляшки, ДМС, 311. Парторгът събира партийните секретари да ги ограмотява. Т. Монов, СН, 26. Когато на събрание Мирон изричаше остра реплика, агитаторът бай Спиридон винаги се озърташе към парторга да види може ли да се засмее или не. Бл. Димитрова, ПКС, 47.

— Рус. парторг.

Списък на думите по буква