ПА̀РТОРГАНИЗА̀ЦИЯ

ПА̀РТОРГАНИЗА̀ЦИЯ ж. Остар. Местна партийна организация на комунистическата партия. Навсякъде агитколективите се ръководят от секретарите на първичните парторганизации. РД, 1949, бр. 138, 3. Слаби са парторганизациите в с. Стоевци, Райновци и др. Те живеят непълнокръвен организационен и просветен живот, работят безпланово, провеждат събрания само ако дойде човек от ОК. РД, 1950, бр. 193, 2.

— Рус. парторганизация.

Списък на думите по буква