ПАРТЯ̀НИ

ПАРТЯ̀НИ.Само мн. Истор. Древни ирански племена, населявали от I хилядолетие пр. н. е. територията на днешна Южна Тюркмения и Хорасан (древната област Партия); парти. Сенатът и народът са въздигнали тоя арк в чест на императора Септима Севера и на синовете му Каракалла и Гета, подир победите им над партяните и арабите. К. Величков, ПССъч. III, 55. От зендите произлезли в Иран различни народи: бактрияни, партяни, мидяни, перси и други. Г. Йошев, КВИ (превод), 45. Тогази част от тия аскрийски араби.. побегнали оттам и отишли, та ся населили близо при Каспийското море на запад от партяните. Г. Кръстевич, ИБ, 475.

— От перс. собств.

Списък на думите по буква