ПА̀РУС

ПА̀РУС м. Остар. Книж. Корабно платно. За голямо наше смайване старецът свали паруса и удари навътре из разиграните вълни, за да се върне назад. Ив. Вазов, Съч. ХVI, 181. Занятието на кръжока по корабомоделизъм беше започнало, когато той влезе.. — Когато закачаме парусите — обади се един пионер — ние поставяме яхтата

долу на пода. Н. Попов, СбСт, 369-370. Една вечер няколко ломчани се отбили до лодките след вечеря да видят всичко ли е наред. И там заварили Кириак да реже вървите на паруса им. В. Райков, ПВ, 111.

— Рус. парус.

Списък на думите по буква