ПАРУСЍЯ

ПАРУСЍЯ, мн. ‑ѝи, ж. Остар. Поръчана и платена литургия. Този, който ще са жени втори път, не тряба да забрави, че е от реда му да даде един сарандар или една парусия за покойната си жена да я поменува владиката. Г, 1863, бр. 10, 77. Един духовник продава прошки с товари, за парусии и за сарандари. П. Р. Славейков, СКНГ, 43.

— Гр. παρουσία.

Списък на думите по буква