ПАРФЮМЀРИЯ

ПАРФЮМЀРИЯ, мн. ‑ии, ж. 1. Производство на парфюми. От тях [цветовете] се добива лавандулово масло. То се използува в парфюмерията и медицината. Бтн VI кл, 130. От някои растения се получава каучук

.. и други продукти .., а от розата и лавандулата — ароматни вещества за парфюмерията. БТН VI кл, 3.

2. Събир. Благоуханни вещества и козметични средства, които се употребяват с хигиенна и козметична цел. Младежът разгледа изложените предмети и после се запъти наляво към продавачката на съседния щанд с парфюмерия. Д. Калфов, Избр. разк., 245. Етажите на магазина са разделени на отдели,.. В приземния етаж са дреболиите: .. продава се и парфюмерия, бръснарски принадлежности и книжарски артикули. Г. Белев, КВА, 188.

3. Магазин за парфюми и козметика. Горната част се притваря с плъзгащи се стъкла, когато магазинът ще служи за бижутерия, парфюмерия, продаване на копринени платове и пр. С. Цонев и др., ВА, 28. Да е жива и здрава леля ти, ами не ме оставя да се изкашля на едно място.. — Ха, миличък, отскочи до халите да купиш малко паламуд, .., ха на парфюмерията за помада. Чудомир, Избр. пр, 186.

— От фр. parfumerie. — Друга (остар.) форма: парфюмерѝя.

Списък на думите по буква