ПАРФЮМО̀СВАНЕ

ПАРФЮМО̀СВАНЕ ср. Простонар. Отгл. същ. от парфюмосвам; парфюмиране. Дай ѝ само за цапотене и парфюмосване да мисли, пък уроците друг да ѝ ги учи.

Списък на думите по буква