ПАРЦАЛА̀НКА

ПАРЦАЛА̀НКА ж. Разг. Умал. от парцалана.

Списък на думите по буква