ПАРЦА̀ЛЕН

ПАРЦА̀ЛЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който е направен от парцали. Помня — мама .. седеше сред стаята на една възглавка и навиваше на кълбета разноцветни парцалени ленти за черга. Д. Бозаков, ДС, 27. В стаята никой не живееше, но леглото бе запазено, застлано с парцалена черга. К. Калчев, ЖП, 344. Неделният ден се различаваше от другите по това, че тогава не играеха с парцалена топка, а с истинска: кожена и с плондер. П. Проданов, С, 68.

Списък на думите по буква