ПАРЦАЛЀТИНА

ПАРЦАЛЀТИНА ж. Разг. Пренебр. Парцал (в 3 знач.). Мама я затулила под разни парцалетини в дъното на сандъка до прозореца и тя, тази хубава качулка, си лежи там забравена, без полза. Д. Бозаков, ДС, 128. Омачка ме недосъницата и станах помет — оная парцалетина, дето нашите жени омитат фурните. Н. Хайтов, ШГ, 278. Още момиче, гледаш го .. смаймунило се с по новата мода парцалетини. Ил. Блъсков, Китка V, 1886, кн. 14, 4. Обр. Духна вятър, смете в дола парцалетините на нощта, люшнаха се баирчините като талази — зелени, та сини. Н. Хайтов, ШГ, 271.

Списък на думите по буква