ПАРЦА̀ЛЩИНА

ПАРЦА̀ЛЩИНА ж. Остар. и диал. Парцал (в 1 знач.); парцалетина. Отличаваше се само по едната си горна дреха, наречена попско джубе, но и на то личаха с десетици закръпки или няколко парцалщини, които го правеха да се развява като на тогавашните просяци дервиши. Р. Блъсков, СбНУ XVIII, 565.

Списък на думите по буква