ПАРЦАЛЯ̀

ПАРЦАЛЯ̀. Само мн. Разг. Пренебр. Събир. Много парцали; парцалак. Старецът пристъпяше бавно, с пъшкане, но се отпущаше облекчено върху малкото миндерче .. отрупано със стари възглавници, непотребни черги и парцаля. Г. Караславов, ОХ III, 140.

Изяждам/ изям с парцалята някого. Разг. Преследвам, измъчвам, тормозя някого. Бе лют един от тези роби зли,/ загдето Валенщайн определи/ на стария галантуомо [благородник] плата./ Той целий го изял би с парцалята. К. Христов, В, 119.

Списък на думите по буква