ПАРЦЀЛ

ПАРЦЀЛ м. 1. Регулирано място с или без жилищна сграда в границите на селище. В двора има две череши, садих ги, когато бях момче, след като тате и мама купиха парцел за къща. Сл. Македонски, ЕЗС, 146. Той ще прави вила в Студница, общинарите са му дарили парцел, та можеш камъни да му извадиш за темела. Н. Хайтов, ДР, 146. В централните части на града, където цената на парцелите беше много висока, собствениците застрояваха .. 60-90% от парцела с многоетажни сгради. Т. Горанов и др., ПА, 98.

2. Голяма площ гора, ливади или ниви. В декларацията се вписват всички парцели по вид, местност, граница, площ, категория, оценка на декар, и обща стойност на имота. М. Мичев и др., З, 27. За да се избегне разпокъсаността на земеделския имот на малки парчета земя, те се уедряват по няколко в един парцел.

— Фр. parcelle.

Списък на думите по буква