ПАРЦЀЛА

ПАРЦЀЛА ж. Разг. Парцел (във 2 знач.). На другата заран вуйчо Божко нагърби малкия кош и излязоха с жена си да окършат кукуруза на парцелата. Ил. Волен, БХ, 14. Твърде интересно е да се посети институт или някоя опитна станция .. непременно ще ви отведат пред голяма парцела. Тя е засята с лехи. Д. Циков, КСКР, 10. Няколко деня преди околироването парцелата, на която ще се присажда, трябва да се окопае, та да се накарат дивячките на по-оживлено растене. Гр, 1906, бр. 13-14, 203.

— Рус. парцелла.

Списък на думите по буква