ПАРЦЕЛА̀РЕН

ПАРЦЕЛА̀РЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. Остар. Парцелен. За отчуждаемите площи се изготвя парцеларна снимка в М 1:2000 или 1:5000. М. Мичев и др., З, 217. За подобряване храненето на овцете в страната .. да се извърши повсеместно подобряване на пасбищата и да се въведе парцеларното им използуване. ОФ, 1950, бр. 1884, 2. Парцеларен кадастър.

Списък на думите по буква