ПАРЦЀЛЕН

ПАРЦЀЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни. прил. Който се отнася до парцел. Най-правилният начин за използуване на пасищата е парцелният. М. Мичев и др., З, 179. При парцелното пасене животните пасат на един парцел 5-7 дни, след което толкова време пасат на втория и т.н. Осн. сел. стоп. VIII, 130. Парцелна регулация. Парцелно застрояване.

Списък на думите по буква