ПАРЦЕЛЍРАНЕ

ПАРЦЕЛЍРАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от парцелирам и от парцелирам се. При организиране и ръководене на отделни селскостопански предприятия почвените карти се използуват за .. парцелиране на територията по форма и големина, съобразно с нуждите на механизацията на полските работи. П. Боянов, П, 371. Съветите на градовете и селата .. освобождават подходящи области [за вилни места] за парцелиране. М. Томова, ТТЖ (превод), 108. Правилникът уточнява критериите при парцелирането на новите незастроени места.

Списък на думите по буква