ПАРЧЕДЖИЛЪ̀К

ПАРЧЕДЖИЛЪ̀К, мн. няма, м. Остар. и диал. Разпокъсване, раздробяване, делене. Фенерските адвокати са показват млого мастори в парчеджилъка, те знаят да разчленуват едно нищо на 15 важни членове. П. Р. Славейков, СКНГ, 33.

Списък на думите по буква