ПАРЧЕДЖЍЯ

ПАРЧЕДЖЍЯ, мн. ‑ии, м. Диал. Работник, който получава възнаграждение на парче. Парчеджията си докарва по-голяма заплата.

— От тур. parkçacı. — Л. Андрейчин и др., Български тълковен речник, 1973.

Списък на думите по буква