ПАРЧЕЛЍЯ

ПАРЧЕЛЍЯ, ед. неизм. мн. ‑ѝи, прил. Остар. и диал. Който се състои от парчета (отделни части).Хастар парчелия. Обувки парчелия.

— От тур. parçalı. — От Ив. Дуриданов и др., БЕР V.

Списък на думите по буква