ПАРЧЕТЍИ

ПАРЧЕТЍИ мн. Събир. Разг. Много парчета като едно цяло; парчетия. Оградата беше от саморасли храсти и акации, а пътната врата — само от две напречни дървета, наковани с различни парчетии дъски. В. Ченков, СНД, 10. Купили бяха парчетии за подпалка; после Клер откри, че това не са парчетии, а части от етажерка. Б. Райнов, ЧЪ, 63. Обърна се да остави вестника на тезгяха, отрупан със сечива и железни парчетии. Г. Караславов, ОХ III, 132.

Списък на думите по буква