ПАРЯ̀В

ПАРЯ̀В1, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. и диал. 1. Който има пари; богат, паралия. Наскоро след това се узна, че отворил там някакво кафене в съдружие с един паряв човек. Ив. Вазов, Съч. III, 153. Парите на някои си хора отварят наистина път за челно място в обществото; но за да ся вряди някой за почет в обществото, той трябува да има ум, дарби, добър нрав ..; инак такива паряви хора светът ще гляда само като богати, а ничто повече. Й. Груев, СП (превод), 233. — Знайте го харно, даскале, аз дъщеря си не давам; аз съм ѝ нашел друг юнак, който си е и паряв. Той ще ми изплати всички дългове. Й. Груев, КН4 (превод), 39.

2. Който струва много пари; цѐнен, скъп. В един наш народен манастир святите старци, за да си оздравят бъдъщето, събрали где що имало в манастира паряво и проводили го в Лондонската банка, за да им работи под лихва. Лет., 1871, 243.

ПА̀РЯВ

ПА̀РЯВ2, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. Па̀рен. Извънредната върволица, като идела от Париз със сичката си па̀рява сила в това блато, отплеснува са сто метра далеч от един мост преди застанът. Ив. Богоров, КП, 1874, кн. 2, 26. На връх стръвнината е турната една па̀рява машина, която клати клималото. Ив.Богоров, КП, 1874, кн. 2, 23.

Списък на думите по буква