ПАРЯ̀СВАНЕ

ПАРЯ̀СВАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от парясвам и от парясвам се; изоставяне, напускане, разделяне. А Тертер, като са беше разкаял за парясването на първата си законна жена ,.. сега намери сгоден случай пак да я иска наедно със сина си Светослава. Т. Шишков, ИБН, 233.

Списък на думите по буква