ПАСАВА̀Н

ПАСАВА̀Н м. Книж. Пътен лист за преминаване на граница. — Трябва да взема

пасаван — излъга той [фон Гайер]. — Мисля да използвам колата на Костов и да пътувам с вас... Имам работа в Солун. Д. Димов, Т, 555.

— Фр. passavant.

Списък на думите по буква