ПАСА̀Ж

ПАСА̀Ж м. Книж. 1. Откъс от текст с относителна смислова самостойност. Страшимиров не само че ми приказва, но чете пасаж от моя разказ и обясняваше кое как трябва. Сл. Васев, Сб??СЕП, 138. Пасажите ти за нашата природа и за любовта ти към нея са прелестни. Ив. Вазов, ПЕМ, 87. Още по-удобно е, ако вместо заглавия, взѐмете по няколко пасажа от всяка книга, която четете. К. Христов, ПП I, 11. Най-после нека се прочете и следният пасаж от писмото му, писано един ден преди смъртта му, вместо завещание. С, 1894, бр. 1475, 4. Пасаж от разказ на Йовков. Кратък пасаж. Дълъг пасаж. Лиричен пасаж.

2. Част, откъс от музикална пиеса. Ние се страхувахме, че оперните артисти в диалога ще се провалят, но каква беше изненадата ни от тяхната игра в тези чисто драматически пасажи. К, 1927, бр. 106, 3. — Фигаро, я покажи на тоя млад човек, че може да се пее и нефалшиво! — и поласкан, бай Йончо изпяваше със своя слаб, но приятен глас трудния пасаж. Л. Дилов, ПБД, 7. Вторият цигулар Холц, като разговаря с Бетховен за един пасаж на финала, му подсказва: "Това излиза по-добре, ако не се свири много бързо". В. Йонова и др., Б (превод), 121-122. Не след един свой концерт той [Рихтер] е затварял втатата на артистичната стая и е оставал да свири до сутринта. Някакъв пасаж не е излязъл както трябва. Разбира се, само той е забелязал това. ЛФ, 1958, бр. 11, 3.

3. Ято морски риби или птици от един и същ вид, което се придвижва. [Скумрията] се придвижва на големи пасажи покрай бреговете на Черно море, до устията на големите реки, където намира много храна и се угоява. П. Даскалов и др., ТК, 156. През юни тя [хамсията] мигрира в откритоморските райони, където хвърля хайвера си .. През есента започва постепенното концентриране на разпръснатите пасажи и придвижването им на юг за зимуване. П. Коларов, РП, 13. Сега е риболов и не бива да се пропусне нито един пасаж паламуди. Р, 1926, бр. 205, 1. — На хубаво място го [даляна] бях натъкмил. Де що пасаж мине край брега, в моята мрежа ще се намъкне. П. Бобев, ГЮМ, 78. Тук имаше едно доста голямо стадо диви свини, сърни и елени, много лисици, а есен и пролет падаха пасажи от тлъсти бекаси. И. Петров, МВ, 81.

4. Спорт. Част от маршрут; преход. При правилно обмисляне винаги се идва до извода, че не късите и особено рисковани части от пистата имат решаващо значение, а победата почти винаги зависи от продължителните вълнисти пасажи и склонове. П. Николов, НС, 194-195. Докато в началото на тура преобладаваха предимно тревисто-скални пасажи в отвес, след второто въже свръзката трябваше да преодолее труден чист скален пасаж, по който липсват цепки за клинове, а хватките и стъпките са съвсем малки и неудобни. НС, 1958, бр. 122, 2.

5. Рядко. Проход в голяма, обикн. търговска или административна сграда, подобен на малка покрита уличка за пешеходци, обикн. с магазини от двете страни, която съединява по-големи улици; галерия. Тя [квартирата] беше в пасаж "Свети Никола" — вляво, щом като се влезе от "Дондуков" за към бирария "Батемберг". М. Кремен, РЯ, 53. Жената със спокойни крачки тръгва към рю "Монблан".. Свивам в пасажа, до входа на хотела, и през вътрешния двор се озовавам също на рю "Монблан". Б. Райнов, НН, 294.295. При хубавите и богати здания .. пасажите и магазините и прочее, стояха продавачки на разни вещи. СПл, 1876, бр. 5, 18.

— От фр. passage 'преминаване'. — С. Пелико, Тъмниците ми (превод), 1874.

Списък на думите по буква