ПАСАЖЀРКА

ПАСАЖЀРКА ж. Остар. Книж. Жена пасажер. — Колко трябва да доплатя? — стрелна го с гълъбовите си очи пасажерката. Г. Караславов, Избр. съч. X, 112.

Списък на думите по буква