ПАСАЖЀРСКИ

ПАСАЖЀРСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. Книж. Пътнически. — Извини, мамо, пропуснах пасажерския трен. Ив. Вазов, Съч. XII, 60. В това здание ще видиш всичките средства за съобщение, с които се е ползувало човечеството; като наченеш от доисторическите речни корита до най-грандиозните пасажерски и военни параходи. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 4, 52. По целия свят е известно насърчението на пасажерското движение по железниците с намаление на тарифите. Бълг., 1902, бр. 532, 3. Турският пасажерски вапор, който пристигна заранта на 16 август из Видин в Русчук, донесе 200 ранени черкези и башибозуци. НБ, 1876, бр. 25, 100.

Списък на думите по буква