ПАСА̀ЖЧЕ

ПАСА̀ЖЧЕ ср. Разг. Умал. от пасаж (в 1 и 2 знач.); малък пасаж, откъсче. Извади [Донка] писмото, сгъна го на пасажчето, и се отдръпна малко назад. — Сега слушай! П. Вежинов, НБК, 333.

Списък на думите по буква