ПАСАРЀЛ

ПАСАРЀЛ м. Книж. Рядко. Надлез, мост за пешеходци. За пешеходно преминаване през магистралите за транзитно движение в населени места може да се построят стоманени .. или дървени пасарели (мостове). Т. Горанов и др., ПА, 292-293.

— От фр. passerelle 'мостче, мостик'.

Списък на думите по буква