ПАСА̀ТЕН

ПАСА̀ТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Геогр. Който се отнася до пасатите, който се свързва с пасатите. Пример за ветрови течения са мощните пасатни течения в северното и южното полукълбо. Д. Славчев и др., БМ, 26. Откъм бреговете на Африка пасатните ветрове носят леки, млечнобели пари. Св. Минков, ДА, 47. Някои предполагаха, че тъкмо по такъв тайнствен начин са изчезнали викингите, под тия небеса с пасатни облаци. Й. Радичков, В, 170. Плаването са облекчава поради обширното екваториално течение, което, като карано от пасатните ветрове, стреми са към запад със забележителна правилност. С. Бобчев, ПОС (превод), 316. Пасатен климат. Пасатна зона.

Списък на думите по буква