ПА̀СБИЩЕ

ПА̀СБИЩЕ ср. Пасище. Тоя масив по величината на многобройните си върхове ,.. по тучните пасбища .. наумява австрийските Алпи. Ив. Вазов, Съч. XVII, 55. Карачаирското плато е включено между венеца върхове от Купенската група.. Голям воден резервоар и хубаво високопланинско пасбище. П. Делирадев, В, 82. Помоли общината да му отмери от селското пасбище (мера) един уврат земя. Й. Груев, КН4 (превод), 6. Овците са много полезни за земевладелецът, но само там могат да са въдят и хранят, дето има доста трева и дето пасбищата (па̀шите) не са мочурливи. Ступ, 1875, бр. 4, 30.

— Рус. пасбище. — Друга (остар.) форма: па̀стбище. — Ив. Богоров, Всеобща география за децата (превод), 1843.

Списък на думите по буква