ПА̀СБИЩЕН

ПА̀СБИЩЕН, ‑щна, ‑щно, мн. ‑щни, прил. Пасищен. Голям Борован, който със своите десетина овце пасеше и овцете на махленците, беше вкарал стадото в една от пасбищните мерѝ на големия селски богаташ [Нато Рашев]. Д. Ангелов, ЖС, 59. Пасбищният сезон започва от началото на април. Пр, 1953, бр. 1, 28. Земеделието на Европа .. е имало да премине в открити равнини през пасбищното стопанство, при което скотовъдството е държало почетно място и в гористите места. Бълг., 1902, бр. 531, 2. Пасбищен период. Пасбищна система. Пасбищно угояване.

Списък на думите по буква