ПА̀СВАНЕ

ПА̀СВАНЕ1 ср. Разг. Отгл. същ. от пасвам1 и от пасвам се; прилепване, наместване, нагласяване. Ще се премахне първото сглобяване и пасване на мебелите за износ, с което се съкращават операции и се прави икономия от труд. ВН, 1960, бр. 2608, 2. Важно условие за доброто качество на матрицата е доброто пасване на наборния печатаем материал. Г. Върбанов и др., НТ, 271. След сглобяване, балансиране, пасване и смазване на машината следва нейното изпитване при празен ход и с товар. Р. Ранков и др., М, 311.

ПА̀СВАНЕ

ПА̀СВАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ от пасвам2.

Списък на думите по буква