ПАСЕШКО̀М

ПАСЕШКО̀М нареч. За животно — като паса, пасейки. Конете .. са били пленени от войника, като пасешком, несъзнателно са минали границата и навлезли в българска територия. Ив. Вазов, Съч. XVII, 71-72. Едно стадо овце се измъкваше из един върбалак, бавно и пасешком поемаше по голата орница. Н. Попфилипов, РЛ, 18.

Списък на думите по буква