ПАСИВЍРАНЕ

ПАСИВЍРАНЕ ср. Хим. Създаване на тънък о̀кисен слой по повърхността на метални изделия с цел предпазване от корозия. В някои случаи достатъчно е съответна химическа обработка на предмета .., за да му се даде по-висока устойчивост срещу корозия. Тук спада пасивирането на металите чрез частична или по-пълна оксидация на повърхността. Н. Николов, М, 251. Пасивиране на детайли.

Списък на думите по буква