ПАСИЀЖ

ПАСИЀЖ м. Диал. Нар.-поет. Епитет на еж, таралеж. Пойде желка на оране/..,/ насреща ю тараежо,/ тараежо пасиежо. Нар. пес. СбНУКШ ч. III, 133.

Списък на думите по буква