ПАСИО̀Н

ПАСИО̀Н м. Муз. Вокално-инструментално произведение, произлязло от католическа литургия, по евангелски текстове за предателството на Юда, залавянето, страданията и смъртта на Исус Христос. Музикалното наследство на Бах е огромно и разнообразно. То обхваща оратории, пасиони и кантати, оркестрови сюити и концерти. Пеене IX кл, 69.

— Лат. passio 'страдание' през нем. Passion или фр. passion.

Списък на думите по буква