ПАСКА̀Л

ПАСКА̀Л м. Физ. Единица мярка за налягане, равна на един нютон на квадратен метър.

— Фр. от собств.

Списък на думите по буква