ПАСМАНТЀРИЯ

ПАСМАНТЀРИЯ, мн. ‑ии, ж. 1. Само ед. Събир. Дребни текстилни изделия като ресни, шнурове, ширити, панделки, гайтани и под., които се използват за украса на дрехи, мебели, завеси. Магазин за пасмантерия. Продавач на пасмантерия.

2. Фабрика за такива изделия. Тази вечер беше решено той да води просветната работа в източната половина на района. Тук бяха фабриките "Метал" и "Мейнарди", две книжарници .. и пасмантериите "Тракия" и "Юг". А. Гуляшки, Л, 491.

3. Магазин за такива изделия. Свърши ми се ширитът. Трябва да отида до пасмантерията.

— Фр. passemеnterie.

Списък на думите по буква