ПАСМЀНЦЕ

ПАСМЀНЦЕ ср. Диал. Умал. от пасмо. Момче невеста фалеше,/ имам невеста работна,/ на ден си нишка тегнеше,/../ и во месецот пасменце. Нар. пес., СбБрМ, 372.

Списък на думите по буква