ПА̀СНА

ПА̀СНА1. Вж. пасвам1.

ПА̀СНА

ПА̀СНА2. Вж. пасвам2.

Списък на думите по буква