ПА̀СО

ПА̀СО ср. Рядко. Пас1. — Пасо — обади се Даринка. — Три валета — каза Никола и се прозя. — Фул — Христакиев пак спечели. Ем. Станев, ИК I и II, 18.

Списък на думите по буква