ПАСПА̀ЛЕН

ПАСПА̀ЛЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който е покрит с паспал; набрашнен, паспалив. Бай Фильо не бе отспал и тая нощ, та очите му горяха зачервени, клепките го сърбяха и той ги триеше с кокалестата си паспалена ръка. Кр. Григоров, Н, 153-154. Накрая на селото .. още се гуши малката воденица с потъмнял плочен покрив и стрехи, по които висят паспалени жици. ВН, 1960, бр. 2644, 4.

Списък на думите по буква