ПАСПО̀РТЕН

ПАСПО̀РТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Който се отнася до паспорт, свързан е с паспорт. След малко в самолета влизат паспортните и митнически власти. Н. Фурнаджиев, МП, 8. Вуйчо му се досети какво е направил едва като мина паспортния контрол. П. Вежинов, НБК, 66. Не знам как е при вас, но утре вечер аз заминавам за остров Гвадалупа.. Понастоящем обаче, срещаме паспортни затруднения. ВН, 1958, бр. 2201, 4. Представителят на фирмата е вече между нас и енергично се разпорежда за уреждане паспортните формалности и настаняването ни. Ив. Мирски, ПДЗ, 5. В дюкяна на Кочо Петков дойде паспортний пристав Тодоров и искаше едного от нас да заведе в участъка да го изследва. С, 1894, бр. 1487, 3. Паспортен отдел. Паспортен режим. Паспортен чиновник. Паспортна служба. Паспортни данни.

Списък на думите по буква