ПАСПОРТИЗА̀ЦИЯ

ПАСПОРТИЗА̀ЦИЯ ж. Спец. Издаване на паспорт, снабдяване с паспорт, документ на машина, уред, превозно средство, сграда и др. Анализът на жилищния фонд се извършва въз основа на анкета (или паспортизация) на жилищните сгради, направена от градския съвет. Т. Горанов и др., ПА, 93. Паспортизация на машините. Наредба за паспортизация.

— От рус. пасспортизация.

Списък на думите по буква